Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis
Heiloo

Historie

Tijdens het lange ziekbed van haar man heeft de Heiloose mevrouw M. Haack-Keune ervaren, dat thuisverpleging een vrijwel onmogelijke taak wordt als er ook bij de patiënt moet worden gewaakt. Al tijdens zijn ziekte - de heer Haack overleed in 1984 - heeft ze hulp gezocht van vrijwilligers om haar bij te staan. Na zijn overlijden is het haar en mevrouw G. Meiboom-Boekelaar eind 1985 gelukt, om samen met enkele vrijwilligers in Heiloo een Vrijwillige Terminale Thuiszorg op te richten.

De formele start van de Heiloose stichting vond plaats op 4 november 1986 met het passeren van de oprichtingsakte bij notaris J.J. van Wijk.

Het Ministerie van VWS subsidieert de stichting. Daarnaast worden waarderingssubsidies ontvangen van de gemeente Heiloo en van de gemeente Castricum.

Het voorgaande toont niet alleen het belang aan dat de overheid stelt in de werkzaamheden van de stichting, maar ook dat de overheid vertrouwen heeft in de kwaliteit van de door de vrijwilligers te verlenen palliatieve, terminale zorg.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis Heiloo -  Laan van Muijs 22 -  1852 RD -  Heiloo
 vptzheiloo@gmail.com - tel. 06 - 17 96 73 89

Powered by SHARK Connect