Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis
Heiloo

Landelijk Steunpunt

Landelijk Steunpunt Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ)

De stichting is aangesloten bij het te Amersfoort gevestigde Landelijk Steunpunt Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland, waar ruim 200 soortgelijke instellingen (waaronder ook hospices en bijna-thuis-huizen) deel van uit maken. Dit Landelijk Steunpunt onderhoudt voor de aangesloten instellingen niet alleen de contacten met de Rijksoverheid, maar verzorgt tevens voor de 10.000 vrijwilligers en bestuurders intense en gevarieerde trainings- en bijscholingsprogramma’s.
Vrijwilligers en bestuurders van de Heiloose stichting maken regelmatig en actief gebruik van het aanbod. De hieraan verbonden kosten worden vergoed.

 

Naar de website: landelijk steunpunt VPTZ Nederland

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis Heiloo -  Laan van Muijs 22 -  1852 RD -  Heiloo
 vptzheiloo@gmail.com - tel. 06 - 17 96 73 89

Powered by SHARK Connect