Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis
Heiloo

Nieuwsbrief VPTZ Heiloo, Akersloot, Limmen

Hieronder vindt u de link naar de vierde Nieuwsbrief van onze stichting, verschenen op 23 februari 2017.
Wij beogen hiermee u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen onze stichting en de palliatieve/terminale zorg in het algemeen. 
Ontvangt u onze Nieuwsbrief nog niet, maar zou u dat in de toekomst wel willen, stuur dan een e-mail naar vptzheiloo@gmail.com of bel met ons secretariaat: 072 5338002.

NIEUWSBRIEF febr 2017.pdf

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis Heiloo -  Laan van Muijs 22 -  1852 RD -  Heiloo
 vptzheiloo@gmail.com - tel. 06 - 17 96 73 89

Powered by SHARK Connect