Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis
Heiloo

Vacature assistent-coördinator

Onze coördinator Ria is de spil binnen onze organisatie. De ca 17 vrijwilligers die zij aanstuurt en begeleidt bieden aanvullende ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase en hun mantelzorgers in Heiloo, Limmen en Akersloot. Ria zou graag een assistent-coördinator verwelkomen.

Het takenpakket zal in overleg met de coördinator worden vastgesteld.
Te denken valt aan:
- bij (langere) afwezigheid van de coördinator overnemen van de mobiele telefoon van de stichting  en, indien nodig, het voeren van intake gesprekken met nieuwe cliënten en het organiseren van de inzet van vrijwilligers
- het samen organiseren van interne bijeenkomsten voor onze vrijwilligers
- het gezamenlijk onderhouden  van de netwerkcontacten.  Het betreft gesprekken met zowel beroepsmatige als vrijwillige organisaties en het bezoeken van bijeenkomsten
- het assisteren bij bijeenkomsten waarbij wij als stichting ons presenteren, bijvoorbeeld tijdens informatiemarkten

De rol van assistent zou  kunnen uitgroeien tot coördinator, als collega naast de huidige, mede afhankelijk van de persoonlijke wensen van de nieuwe functionaris.

Wij bieden een spilfunctie in informele sfeer binnen een enthousiast en betrokken team van goed opgeleide vrijwilligers. Een gedegen inwerkprogramma. Een goede ondersteuning van het bestuur. Scholing/training bij de landelijke VPTZ Academie en het bijwonen van bijeenkomsten over onderwerpen betreffende de palliatieve en terminale zorg. Het betreft een onbetaalde functie met een bescheiden vrijwilligersvergoeding. Uiteraard vergoeding van alle onkosten. 

Wij komen graag in contact met iemand die beschikt over sociale vaardigheden als inlevingsvermogen en luisteren. Die bereid is tot het werken in een klein team. De nodige levenservaring heeft. Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bezit. Affiniteit heeft met vrijwilligerswerk. Computer werkervaring heeft. 

Meer inhoudelijk informatie over de functie kan worden verkregen door contact op te nemen met onze coördinator, Ria van de Velde,tel. 06 17967389 

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis Heiloo -  Laan van Muijs 22 -  1852 RD -  Heiloo
 vptzheiloo@gmail.com - tel. 06 - 17 96 73 89

Powered by SHARK Connect