Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis
Heiloo

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), hebben wij een privacy reglement cliënten, naasten en andere externe relaties opgesteld. In dit reglement staat beschreven hoe de organisatie gegevens van cliënten, hun naasten en andere externe relaties registreert, verwerkt en bewaart.

Dit reglement is via onderstaande link te openen. 

privacy reglement cliënten, naasten en andere externe relaties

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis Heiloo -  Laan van Muijs 22 -  1852 RD -  Heiloo
 vptzheiloo@gmail.com - tel. 06 - 17 96 73 89

Powered by SHARK Connect