Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis
Heiloo

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), hebben wij een privacy reglement vrijwilligers en organisatie opgesteld. In dit reglement staat beschreven hoe de organisatie gegevens van vrijwilligers verwerkt en bewaart.

Dit reglement is via onderstaande link te openen. 

privacy reglement vrijwilligers en organisatie 

 

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis Heiloo -  Laan van Muijs 22 -  1852 RD -  Heiloo
 vptzheiloo@gmail.com - tel. 06 - 17 96 73 89

Powered by SHARK Connect