Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis
Heiloo

Nieuws

Regiovisie palliatieve zorg herzien
 

In 2009 is de regiovisie palliatieve zorg opgesteld en ondertekend door vele partijen (zo ook door onze stichting). Onlangs is deze visie herzien en hebben, behalve de partijen die in 2009 al getekend hebben, nog negen organisaties de visie bekrachtigd.
De organisaties in Noord-Holland Noord vinden het belangrijk, dat vanuit een gezamenlijk idee over goede zorg, er onderlinge samenwerking en vernieuwingen in de zorg ontstaan. Uitgangspunt is, dat de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten centraal staan. Dat zij op basis daarvan kunnen kiezen waar hij/zij wil verblijven in de laatste levensfase. De organisaties vinden dat zorg en behandeling moeten worden verleend door goed geschoolde professionals en vrijwilligers.

De regiovisie kunt u downloaden via deze link: Regiovisie-intentieverklaring.pdf

Meer over het netwerk palliatievezorg in onze regio kunt u vinden op:

http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/noordkennemerland

 

 

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis Heiloo -  Laan van Muijs 22 -  1852 RD -  Heiloo
 vptzheiloo@gmail.com - tel. 06 - 17 96 73 89

Powered by SHARK Connect