Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis
Heiloo

Vacature bestuurssecretaris

De bestuurssecretaris van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis Heiloo maakt deel uit van een klein bestuur bestaande uit drie personen (voorzitter, penningmeester, secretaris).
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van de stichting. Zij bestaat verder uit een coördinator en ca 19 vrijwilligers (m/v) die ingezet worden om aanvullende ondersteuning te geven aan patiënten die in de terminale fase van hun leven verkeren.
Wij willen heel graag een opvolger (m/v) voor onze huidige bestuurssecretaris die eind 2019 statutair zal aftreden na een zittingstermijn van totaal 9 jaar. 
Behalve samen met de andere bestuursleden het beleid voeren over de stichting, zijn specifieke taken van de secretaris onder meer:
- het opstellen van de agenda van de 6 bestuursvergaderingen per jaar en het notuleren van die vergaderingen
- postbehandeling en beheren van het G-mail account van de stichting
- het digitale en fysieke archief bijhouden
- bijhouden van de website van de stichting
- het ondersteunen bij PR-activiteiten
- het administratief ondersteunen van de coördinator, zoals bijvoorbeeld registratie van patiënten en inzetten, bijhouden van interne adreslijst

De functie zou eventueel kunnen worden gesplitst, in een bestuurslid zonder de specifieke secretariële taken, en een administratieve medewerker die geen deel uitmaakt van het bestuur.

De werktijden kunnen veelal  door de functionaris zelf worden bepaald. Gedacht moet worden aan
ongeveer 4-6 uur per week.

Wij bieden:

een inspirerende rol/functie in een vrijwilligersorganisatie met een bijzonder karakter. Een informeel  klein bestuursteam. Inwerken door de huidige bestuurssecretaris. Een groep goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers en coördinator(en). Uiteraard volledige onkostenvergoeding. Mogelijkheid tot het volgen van trainingen en het bijwonen van relevante bijeenkomsten.

Wat vragen wij:

- computer werkervaring en praktische kennis van Word en (in mindere mate) Excel
- een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
- liefst ervaring met organisatorische en secretariële werkzaamheden
- zelfstandig kunnen werken
- affiniteit met het doel van de stichting
- iemand die graag meedenkt over het te voeren beleid van een kleine stichting en hier ook
   verantwoordelijkheid voor wil nemen.

Interesse gewekt? Bel dan voor meer informatie onze huidige bestuurssecretaris, Marijke, tel. 072 5338002. Of stuur een email naar vptzheiloo@gmail.com

 

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis Heiloo -  Laan van Muijs 22 -  1852 RD -  Heiloo
 vptzheiloo@gmail.com - tel. 06 - 17 96 73 89

Powered by SHARK Connect