Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis
Heiloo

Vacature coördinator 

Onze coördinator Ria zou graag een nieuwe collega verwelkomen. We hebben plaats voor iemand, die samen met een collega coördinator, de inzet  coördineert van onze ca 15 vrijwilligers bij terminaal zieke mensen en hun mantelzorgers in Heiloo, Limmen en Akersloot.

De voornaamste taken en verantwoordelijkheden zijn:

- Organiseren en coördineren van ondersteuning aan cliënten en hun naasten
- Zorg dragen voor de werving en selectie van vrijwilligers
- Zorg dragen voor aansturen, begeleiden en ondersteuning van de vrijwilligers
- Het organiseren van training- themabijeenkomsten
- Het onderhouden van contacten met relevante beroepsmatige en vrijwillige organisaties zoals o.a. reguliere thuiszorg en/of andere zorgaanbieders
- Het geven van voorlichting, presentaties en het onderhouden van PR-contacten, in overleg en in afstemming met het bestuur

Wij komen graag in contact met iemand die beschikt over sociale vaardigheden als inlevingsvermogen en luisteren.
Zelfstandig kan werken, flexibel, daadkrachtig en besluitvaardig is. Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bezit. Affiniteit heeft op het gebied van gezondheidszorg en met vrijwilligerswerk. Computer werkervaring heeft. Ervaring met leidinggeven aan vrijwilligers of de bereidheid zich hierin verder te ontwikkelen. 

Wij bieden een spilfunctie in informele sfeer binnen een enthousiast en betrokken team van goed opgeleide vrijwilligers. Een gedegen inwerkprogramma. Een goede ondersteuning van het bestuur. Scholing/training bij de landelijke VPTZ Academie en het bijwonen van bijeenkomsten over onderwerpen betreffende de palliatieve en terminale zorg. Uiteraard vergoeding van alle onkosten. 

Meer inhoudelijk informatie over de functie kan worden verkregen door contact op te nemen met de huidige coördinator, Ria van de Velde,
tel. 06 17967389 of met onze voorzitter, Elly Hentzen, tel. 06 44794376

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis Heiloo -  Laan van Muijs 22 -  1852 RD -  Heiloo
 vptzheiloo@gmail.com - tel. 06 - 17 96 73 89

Powered by SHARK Connect