Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis
Heiloo

 

 

Vrijwilligers

De kern van de stichting bestaat uit  ca zeventien vrijwilligers, vrouwen en mannen, allen goed geschoold door middel van de aangeboden cursussen, workshops, enz. Daarnaast vinden er in Heiloo ook zo’n zes keer per jaar zogenoemde Themabijeenkomsten plaats voor de vrijwilligers, waar knelpunten in de hulpverlening aan terminale patiënten en hun naasten met elkaar worden besproken, maar waar ook nieuwe ontwikkelingen worden gepresenteerd. Ook wordt aandacht besteed aan luistervaardigheden, aan tiltechnieken, etc.

Vrijwilligers krijgen, voor ze het werk gaan doen, eerst de (verplichte) basistraining om na te gaan of ze geschikt zijn voor dit werk. En om zelf te ervaren of dit werk wel bij hun past.

Omdat het vrijwilligerswerk betreft, en we voor kosten zoals van de scholing van onze vrijwilligers subsidie ontvangen (o.a. van het Ministerie van VWS), zijn aan de inzetten geen kosten verbonden.

De vrijwilligers zijn tijdens de inzetten verzekerd.

Onze stichting verwelkomt graag nieuwe vrijwilligers. Wij vragen mensen met een flinke dosis levenservaring (zie ook onze advertentie onder het kopje Vrijwilligers vacature) 
Voelt u zich betrokken bij mensen thuis in hun laatste levensfase en wilt u vrijwilliger worden voor de VPTZ? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met onze coördinator of een e-mail sturen. De contactgegevens vindt u onder de tab Contact.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis Heiloo -  Laan van Muijs 22 -  1852 RD -  Heiloo
 vptzheiloo@gmail.com - tel. 06 - 17 96 73 89

Powered by SHARK Connect