Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis
Heiloo

Wat bieden wij?

De stichting stelt zich ten doel om aan eenieder in de laatste levensfase en aan diens naasten, daar waar nodig, tijd, aandacht en ondersteuning te bieden.

 

In de praktijk betekent dat:

Hulp en handelingen verrichten die een naaste ook doet zoals:

- luisteren naar en praten met de patiënt en diens naastbetrokkenen

- aanwezig zijn wanneer partner, familie of vrienden even weg willen

Met andere woorden, gewoon: ER ZIJN.


(Medische en verpleegkundige handelingen blijven voorbehouden aan bevoegde personen
als huisarts en wijkverpleegkundige).

Via onderstaande you-tube link opent u een filmpje dat een indruk geeft van hetgeen onze vrijwilligers kunnen betekenen voor patiënt en zijn of haar naasten. De foto op deze pagina is hier ook in verwerkt (met toestemming van Rina Bredie, de fotografe).

De film  is gemaakt door  Peter-Paul Vooys van Beeldschapper http://www.beeldschapper.nl/

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nCsrZxyxHd0

 

 

Foto: Rina Bredie

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis Heiloo -  Laan van Muijs 22 -  1852 RD -  Heiloo
 vptzheiloo@gmail.com - tel. 06 - 17 96 73 89

Powered by SHARK Connect