Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis
Heiloo

Wat bieden wij?

De stichting stelt zich ten doel om aan eenieder in de laatste levensfase en aan diens naasten, daar waar nodig, tijd, aandacht en ondersteuning te bieden.

 

In de praktijk betekent dat:

Hulp en handelingen verrichten die een naaste ook doet zoals:

- luisteren naar en praten met de patiënt en diens naastbetrokkenen

- aanwezig zijn wanneer partner, familie of vrienden even weg willen

Met andere woorden, gewoon: ER ZIJN.


(Medische en verpleegkundige handelingen blijven voorbehouden aan bevoegde personen
als huisarts en wijkverpleegkundige).

 

Foto: Rina Bredie

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis Heiloo -  Laan van Muijs 22 -  1852 RD -  Heiloo
 vptzheiloo@gmail.com - tel. 06 - 17 96 73 89

Powered by SHARK Connect