Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis
Heiloo

Werkwijze

De inzetten worden geregeld door een coördinator, die - zodra zij een verzoek daartoe ontvangt (veelal van de professionele thuiszorg, maar ook van naastbetrokkenen of de huisarts) - op bezoek gaat bij de aanvrager. In overleg met de mantelzorgers en de patiënt bespreekt zij welke assistentie gewenst is. Vervolgens kijkt zij wanneer vrijwilligers ingezet kunnen worden. Inzetten kunnen plaatsvinden tussen 07.00 uur ’s ochtends en 11.00 uur ’s avonds, telkens voor een periode van drie à vier uur achtereen.
Aan deze inzetten zijn geen kosten verbonden.
De vrijwilligers krijgen gemaakte onkosten (zoals reiskosten) door het stichtingsbestuur vergoed.

 

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis Heiloo -  Laan van Muijs 22 -  1852 RD -  Heiloo
 vptzheiloo@gmail.com - tel. 06 - 17 96 73 89

Powered by SHARK Connect