Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis
Heiloo

Wie zijn wij?

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten/mantelzorgers.


De kern van de stichting bestaat uit circa zestien vrijwilligers, vrouwen en mannen, allen goed geschoold door middel van een basiscursus en door permanente bijscholing.

Formeel wordt de stichting geleid door een klein bestuur dat zo’n zes keer per jaar bijeenkomt.
De coördinator, die in feite de dagelijkse leiding verzorgt binnen de stichting, woont als vertegenwoordiger van de 
vrijwilligers de bestuursvergaderingen bij.

 

 

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis Heiloo -  Laan van Muijs 22 -  1852 RD -  Heiloo
 vptzheiloo@gmail.com - tel. 06 - 17 96 73 89

Powered by SHARK Connect