Spring naar content

Home

Welkom bij VPTZ Heiloo!

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten/mantelzorgers.

De kern van de stichting bestaat uit circa twintig vrijwilligers, vrouwen en mannen, allen goed geschoold door middel van een basiscursus en door permanente bijscholing.

Formeel wordt de stichting geleid door een klein bestuur dat zo’n zes keer per jaar bijeenkomt.
De coördinatoren, die in feite de dagelijkse leiding verzorgen binnen de stichting, wonen als vertegenwoordiger van de vrijwilligers de bestuursvergaderingen bij. Lees verder

Met trots presenteren wij hier om te beginnen een link naar een mooi filmpje dat een indruk geeft van hetgeen onze vrijwilligers kunnen betekenen voor patiënt en zijn of haar naasten.

De film  is gemaakt door  Peter-Paul Vooys van Beeldschapper: http://www.beeldschapper.nl/