Spring naar content

Ook in 2019 heeft de VPTZ Heiloo tientallen hulpvragen van mede-inwoners, om hen in de laatste levensfase bij te staan (palliatieve zorg thuis), kunnen honoreren. Ria van de Velde is coördinator bij VPTZ Heiloo. “Niet alleen op basis van de cijfers, maar nog meer op grond van de dankbare reacties kijken wij met voldoening terug…

Lees meer

Sinds de regels voor huurtoeslag in 2020 zijn veranderd, blijkt dat meer mantelzorgers recht hebben op huur toeslag. Dat zocht het Mantelzorgcentrum uit. Een van de oorzaken is het verhogen van de maximale inkomensgrens. Daarnaast vallen veel mantelzorgers of hun huisgenoot onder de ‘bijzondere situaties voor de huurtoeslag’. Verhogen inkomensgrens De maximale inkomensgrens gaat fors…

Lees meer

Recent is het onderzoek ‘Bepalende factoren bij de keuze voor de plaats van sterven bij mensen in hun laatste levensfase’ afgerond. Een belangrijke constatering uit het onderzoek is dat bij de respondenten de voorkeur voor de plek van overlijden tijdens het palliatieve proces veranderde: van thuis naar hospice. Uit de antwoorden op de vragen over…

Lees meer

Wij zoeken vrijwilligers die bij mensen thuis ondersteunende zorg willen bieden in de laatste levensfase.   Onze missie is: laat niemand in eenzaamheid sterven. Wij vragen: mensen met hun hart op de goede plaats, die soepel kunnen instappen en meebewegen in een steeds wisselende situatie bij mensen met een korte levensverwachting. Wij bieden: vooraf een basisscholing en…

Lees meer

In 2017 bestond onze stichting 30 jaar! Als je jarig bent nodig je gewoonlijk een aantal mensen uit en trakteer je op gebak. In ons geval zijn we een bezoekje gaan brengen aan de zorgorganisaties waar wij regelmatig mee samenwerken. Onze coördinatoren hebben tijdens een aantal teamvergaderingen van die organisaties een grote taart gebracht als…

Lees meer

Iedere tweede woensdagavond van de maand vindt er in het Alkmaarse hospice (Blanckerhofweg 13/15) onder de titel Café Doodgewoon een ontmoeting plaats van mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij palliatieve, terminale zorg. Dat kunnen medici zijn, maar ook verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, pastores, vrijwilligers, mantelzorgers etc., kortom: iedereen die met dit onderwerp van doen…

Lees meer