Spring naar content

Je beste bijdrage lever je door vooral jezelf te zijn

Toegevoegde waarde bieden bij naderend levenseinde DOOR: ED BAUSCH Bij geboorte is er alle aandacht, van alle kanten. Bij naderend overlijden kan dat heel anders zijn.” Ria van der Velde en David Koppes hebben met de stichting Vrijwilligers Palliatieve en Terminale zorg Heiloo (VPTZ) een mooi aanbod om ook de laatste fase van het leven…

Lees meer

Drie VPTZ-vrijwilligers aan het woord

STILTE, HUMOR EN MOOIE GESPREKKEN; DRIE VPTZ-VRIJWILLIGERS AAN HET WOORD OVER HUN BIJZONDERE VRIJWILLIGERSWERK. ‘Er zijn op het meest kwetsbare moment van het leven’, dat is wat de vrijwilligers van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) doen voor inwoners van Heiloo, Akersloot en Limmen. Hoe is het om actief te zijn aan de frontline van…

Lees meer

Nieuwe voorzitter Stichting VPTZ Heiloo

Stichting VPTZ Heiloo e.o. heeft een nieuwe voorzitter. David Koppes heeft de voorzittershamer overgenomen van Elly Hentzen. VPTZ Heiloo e.o. is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten/mantelzorgers. Dit doen vrijwilligers door thuis (of in een zorginstelling) aanwezig te zijn aan het bed. Niet om zorg te verlenen,…

Lees meer

Meer mantelzorgers hebben recht op huurtoeslag

Sinds de regels voor huurtoeslag in 2020 zijn veranderd, blijkt dat meer mantelzorgers recht hebben op huur toeslag. Dat zocht het Mantelzorgcentrum uit. Een van de oorzaken is het verhogen van de maximale inkomensgrens. Daarnaast vallen veel mantelzorgers of hun huisgenoot onder de ‘bijzondere situaties voor de huurtoeslag’. Verhogen inkomensgrens De maximale inkomensgrens gaat fors…

Lees meer

Onderzoek plaats van overlijden

Recent is het onderzoek ‘Bepalende factoren bij de keuze voor de plaats van sterven bij mensen in hun laatste levensfase’ afgerond. Een belangrijke constatering uit het onderzoek is dat bij de respondenten de voorkeur voor de plek van overlijden tijdens het palliatieve proces veranderde: van thuis naar hospice. Uit de antwoorden op de vragen over…

Lees meer

Vrijwilligers welkom!

Wij zoeken vrijwilligers die bij mensen thuis ondersteunende zorg willen bieden in de laatste levensfase.   Onze missie is: laat niemand in eenzaamheid sterven. Wij vragen: mensen met hun hart op de goede plaats, die soepel kunnen instappen en meebewegen in een steeds wisselende situatie bij mensen met een korte levensverwachting. Wij bieden: vooraf een basisscholing en…

Lees meer

30-jarig jubileum VPTZ Heiloo

In 2017 bestond onze stichting 30 jaar! Als je jarig bent nodig je gewoonlijk een aantal mensen uit en trakteer je op gebak. In ons geval zijn we een bezoekje gaan brengen aan de zorgorganisaties waar wij regelmatig mee samenwerken. Onze coördinatoren hebben tijdens een aantal teamvergaderingen van die organisaties een grote taart gebracht als…

Lees meer

Café Doodgewoon

Iedere tweede woensdagavond van de maand vindt er in het Alkmaarse hospice (Blanckerhofweg 13/15) onder de titel Café Doodgewoon een ontmoeting plaats van mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij palliatieve, terminale zorg. Dat kunnen medici zijn, maar ook verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, pastores, vrijwilligers, mantelzorgers etc., kortom: iedereen die met dit onderwerp van doen…

Lees meer