Spring naar content

Interview in Trouw over vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg

16 Maart jl. verscheen bij dagblad Trouw een bijlage ‘Zorg en Welzijn’ met daarin een interview met Fleur Imming, directeur VPTZ Nederland.

U kunt het artikel hier lezen.