Spring naar content

Je beste bijdrage lever je door vooral jezelf te zijn

Toegevoegde waarde bieden bij naderend levenseinde
DOOR: ED BAUSCH

Bij geboorte is er alle aandacht, van alle kanten. Bij naderend overlijden kan dat heel
anders zijn.” Ria van der Velde en David Koppes hebben met de stichting Vrijwilligers Palliatieve en Terminale zorg Heiloo (VPTZ) een mooi aanbod om ook de laatste fase van het leven waardevol te laten zijn, thuis of in een verzorgingshuis. De medewerkers komen in Heiloo, Limmen, Akersloot en eiland De Woude. “Wij bieden op een heel vertrouwde manier op kwetsbare momenten een luisterend oor of een hand. Soms als er niet zoveel hulp om iemand heen is, soms om de helpende handen even wat rust te geven. Een naderend einde hoeft heus niet alleen maar zwaar te zijn.”

“Je beste bijdrage lever je door vooral jezelf te zijn”
“We zijn nog niet zo bekend”, zegt de nieuwe voorzitter David Koppes. Daar wil hij met de kleinetwintig vrijwilligers wat aan doen. “Want we krijgen heel goede reacties op onze bijdragen. En in de maatschappij zie je de wens om thuis te kunnen sterven steeds sterker worden.” Het bieden van palliatieve of terminale zorg is ook heel dankbaar als vrijwilligerswerk. “Niet alleen omdat je iemand zonder tijdsdruk nog heel veel kunt geven in de laatste maanden of weken, maar ook omdat je veel terugkrijgt. Er zijn zoveel voorbeelden dat er in korte tijd een bijzondere band kon ontstaan. Je leert van elkaar op momenten, die rijk zijn aan droevige maar vaak ook grappige emoties. Als de klap is geweest, de aankondiging van levenseinde, kan er juist veel ruimte zijn om te praten. Huisartsen of naasten kunnen zien dat een situatie voor mantelzorgers veeleisend is, soms gedurende langere tijd. In die fase kunnen onze vrijwilligers op een goed niveau van waarde zijn. Ze krijgen een goede cursus en er is steeds nascholing. Van vrijwilligers horen we dat zij de momenten bij iemand ook voor zichzelf als heel waardevol beschouwen. Het beste is ook om gewoon jezelf te zijn, als je naar iemand toegaat.”

Op verhaal komen
“Je ziet dat de maatschappij is veranderd. Er is tegenwoordig lang niet altijd zomaar burenhulp
voorhanden, omdat veel meer mensen werken. De gezinnen tellen minder kinderen en die wonen ook nog eens vaker verder weg. Met palliatieve zorg wordt de aandacht bedoeld die je iemand kunt geven in het laatste levensjaar. Terminaal duidt op de laatste weken. “Iemand die weet dat het einde nadert wil in de laatste fase van het bestaan ook serieus worden genomen. Wij kunnen helpen om even op verhaal te komen, soms letterlijk. Niemand verdient het om alleen te sterven, om zich op het laatst niet goed te kunnen uitspreken. Onze vrijwilligers hebben daar de tijd voor. Er is zoveel waarde toe te voegen in de laatste periode van iemand’s bestaan. Het mooie is dat onze vrijwilligers er zelf voor kiezen om die aandacht aan iemand te geven.”

Contact leggen
David en Ria benadrukken wel dat je als vrijwilliger niet altijd precies weet wanneer je inzet wordt gevraagd. “Maar sommigen vinden dat juist fijn. Als je ergens bent begonnen komt het vaak neer op een dagdeel per week. Dat is dan wel een heel waardevol dagdeel, voor beiden.” Ria gaat eerst bij iemand langs om te polsen wat de vraag is en wie van de vrijwilligers goed zou kunnen passen. Huisartsen, medewerkers in het sociaal domein, mantelzorgers, kandidaat-vrijwilligers en anderen kunnen voor inlichtingen contact leggen via vptzheiloo@gmail.com of kijken op www.terminalezorgheiloo.nl.