Spring naar content

Protocol m.b.t. Covid-19

Doel:
Ter bescherming van de vrijwilligers van VPTZ Heiloo e.o. en cliënten tegen overdracht van het
Coronavirus.

Werkwijze:

 • Iedere vrijwilliger kan altijd aangeven of hij/zij een inzet wil doen.
 • Ieder vrijwilliger heeft het protocol ontvangen per mail.
  De vrijwilliger stuurt na het doornemen van het protocol een mail naar Ria waarin hij/zij aangeeft
  volgens het protocol te handelen.

Kenmerken welke verband kunnen houden met het Corona virus:
Heb je 1 of meerdere van onderstaande klachten blijf dan thuis en laat je testen:

 • verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn
 • hoesten
 • benauwdheid / kortademigheid
 • verhoging of koorts
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Heb je huisgenoten met koorts en/of benauwdheidsklachten dan blijf je ook thuis en doe je geen
inzet.

Heeft een cliënt Corona of is het vermoeden aanwezig dan doen we geen inzet.

Wanneer zet VPTZ Heiloo in:

 • Als er geen klachten zijn die lijken op Corona overwegen wij een fysieke inzet.
 • Als er een vrijwilliger beschikbaar is.
 • De coördinator beoordeelt of er daadwerkelijk een inzet nodig is.
 • De coördinator doet een intake, dit gebeurt extra zorgvuldig en wordt vastgelegd in het intake
  formulier.
 • één op één contact, er zijn geen/zo min mogelijk (maximaal 2) familieleden aanwezig tijdens de
  inzet.
 • Tijdens de intake wordt door de coördinator geïnformeerd of er Covid-19 gerelateerde klachten
  zijn. Zo nodig wordt dit, met toestemming van de cliënt, bij de huisarts nagevraagd. Ook wordt
  gevraagd of het mogelijk is 1,5 m afstand te houden.

Houd je altijd aan de RIVM maatregelen!!!!!

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig
 • Houd afstand van andere personen (1,5 meter)
 • Schud geen handen bij begroeting
 • Blijf thuis als je zelf klachten ontwikkelt (of in de familie van de vrijwilliger). Als dit het geval is meld
  dat dan direct bij Ria. Zij zal dan proberen een andere vrijwilliger in te zetten.

Persoons Beschermende Maatregelen

 • Hang jas, tas of andere eigen spullen direct na binnenkomst bij de deur op of laat deze spullen in de
  auto.
 • Beschouw de hal/ruimte waar je binnen komt als minimaal besmette ruimte.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
 • Maak zelf alleen als het echt nodig is gebruik van toilet in de woning.
 • De vrijwilliger wordt geacht een mondkapje te dragen wanneer zij binnen de 1,5 meter van de cliënt
  komt.
 • Draag handschoenen als je de cliënt helpt bij de toiletgang en het geven
  van eten en/of drinken.
 • Als handschoenen en desinfectiemiddel niet aanwezig zijn bij de cliënt zullen die worden verstrekt
  door de VPTZ coördinator.
 • Bij twijfel of vragen neemt de vrijwilliger contact op met de coördinator.
 • Houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de cliënt (indien mogelijk).
 • Bij weggaan maak je telefoon schoon en desinfecteer je handen.