Spring naar content

De bestuursvoorzitter van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis Heiloo maakt
deel uit van een klein bestuur bestaande uit drie personen (voorzitter, penningmeester, secretaris).
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van de stichting, die verder bestaat
uit een coördinator en ca 18 vrijwilligers (m/v) die ingezet worden om aanvullende ondersteuning te
geven aan patiënten die in de terminale fase van hun leven verkeren.
Wij zoeken een opvolger (m/v) voor onze huidige voorzitter die per 1 januari 2021 statutair zal
aftreden na een zittingstermijn van totaal 6 jaar.
Behalve samen met de andere bestuursleden het beleid voeren over de stichting, zijn specifieke
taken van de voorzitter onder meer:

  • Het leiden c.q. coördineren van het bestuurlijke werk;
  • Het regelmatig onderhouden van de relatie c.q. het voeren van overleg met de coördinator;
  • Het extern vertegenwoordigen van de organisatie;
  • Het verzorgen van de PR van de organisatie;
  • Het onderhouden en uitbreiden van het bestuurlijk netwerk, lokaal en landelijk.

Wat vragen wij:
Graag komen wij in contact met een betrokken toezichthouder, die op enige afstand staat als het kan
en dichtbij en benaderbaar is waar en wanneer het nodig is of gewenst.
Hij of zij geeft leiding door te faciliteren met betrokkenheid en neemt initiatieven.
Het komt de organisatie en de voorzitter ten goede wanneer er liefst enige bekendheid is met het
besturen van een kleine vrijwilligersorganisatie.

Wij bieden:
Een inspirerende rol/functie in een vrijwilligersorganisatie met een bijzonder karakter.
Een informeel klein bestuursteam. Inwerken is mogelijk door de huidige voorzitter.
Een groep goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers en coördinator.
Mogelijkheid tot het volgen van trainingen en het bijwonen van relevante bijeenkomsten.

Informatie:
Voor meer informatie over onze stichting, zie onze website www.terminalezorgheiloo.nl, waarop o.a. een filmpje te zien is dat een beeld geeft van het werk van onze stichting.
Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter,
mw. Elly Hentzen. Tel: 06-44794376.