Spring naar content
IMG_4984

Veelgestelde vragen

Zijn er kosten aan de hulpverlening verbonden ?

Neen, aan onze hulpverlening zijn geen kosten verbonden. Onze organisatie bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, die zich zonder enige financiële bedoeling graag inzetten voor de medemens.

Hoe deskundig zijn de vrijwilligers ?

Alle vrijwilligers volgen eerst een opleiding en worden dan pas ingezet. Ze worden begeleid door ervaren coördinatoren, rapporteren naar elkaar zodat de volgende vrijwilliger op de hoogte is en doen alles in overleg met u.

Wat voor steun bieden de vrijwilligers van VPTZ Heiloo ?

De inzet van de vrijwilliger bestaat uit 3 zogenaamde aandachtsgebieden:

1. “Er zijn”
Het bieden van emotionele steun.
Het bieden van informatieve ondersteuning.

2. Het helpen bij de praktische verzorging
Het samenwerken met en signaleren / rapporteren aan de professionele zorgverlener.

3. Het ondersteunen en lastenverlichtend werken ten behoeve van de eventueel aanwezige mantelzorger.

Is er een wachttijd verbonden aan de inzet van hulp ?

Neen, er is geen wachttijd. Nadat onze coördinatoren hebben vastgesteld dat de hulpvraag voldoet aan onze uitgangspunten, zetten onze vrijwilligers zich graag direct in om hulp te verlenen.

Wat mag de vrijwilliger zeker niet en mag de zorgvrager ook niet verwachten?

De vrijwilliger kan en mag geen medische-/ verpleegtechnische handelingen verrichten.

Dit noemen we ook wel voorbehouden handelingen en risicovolle handelingen.

Hoe kunt u vrijwilligers inschakelen ?

Neem gerust contact op met één van onze coördinatoren. Zij zijn te bereiken via 06 - 17 97 73 89.

U heeft geen verwijsbrief nodig. U kunt rechtstreeks met hen in contact treden.

De coördinator geeft u graag meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt ook een afspraak maken als u nog niet helemaal zeker bent of u een beroep wilt doen op de hulp die de vrijwilligers bieden. Ook de afweging of het mogelijk is om thuis te blijven of de voorkeur uitgaat naar een (respijt)verblijf in een hospice kunt u met hen bespreken.

Voor welke zaken kunt u geen beroep doen op de vrijwilliger ?

Onze vrijwilligers doen geen huishoudelijk werk op verzoek van de zorgvrager of mantelzorger.

Onze vrijwilligers doen geen boodschappen.

Onze vrijwilligers pinnen geen geld voor de zorgvrager. Ook niet op diens nadrukkelijk verzoek.

Kan ik ook 's nachts een vrijwilliger inschakelen ?

In principe niet. Slechts bij hoge uitzondering en bij beschikbaarheid van vrijwilligers kan bezien worden of er op incidentele basis 's nachts hulp geboden kan worden.

Is er een maximum aan het aantal uren hulp dat ik kan krijgen ?

Zolang onze vrijwilligers uw vraag kunnen invullen, is er geen maximum. Onze hulpverlening is dus wel afhankelijk van het aantal mensen (vrijwilligers) dat beschikbaar is.

Is een indicatie van bijvoorbeeld CIZ (Centrale Indicatiestelling Zorg) nodig ?

Nee, die is niet nodig.