Spring naar content

Wat bieden wij?

De stichting stelt zich ten doel om aan eenieder in de laatste levensfase en aan diens naasten, daar waar nodig, tijd, aandacht en ondersteuning te bieden.

In de praktijk betekent dat:
Hulp en handelingen verrichten die een naaste ook doet zoals:
- luisteren naar en praten met de patiënt en diens naastbetrokkenen
- aanwezig zijn wanneer partner, familie of vrienden even weg willen

Met andere woorden, gewoon: ER ZIJN.

(Medische en verpleegkundige handelingen blijven voorbehouden aan bevoegde personen
als huisarts en wijkverpleegkundige).

 

Werkwijze

De inzetten worden geregeld door een coördinator, die - zodra zij een verzoek daartoe ontvangt (veelal van de professionele thuiszorg, maar ook van naastbetrokkenen of de huisarts) - op bezoek gaat bij de aanvrager. In overleg met de mantelzorgers en de patiënt bespreekt zij welke assistentie gewenst is. Vervolgens kijkt zij wanneer vrijwilligers ingezet kunnen worden. Inzetten kunnen plaatsvinden tussen 07.00 uur ’s ochtends en 11.00 uur ’s avonds, telkens voor een periode van drie à vier uur achtereen.
Aan deze inzetten zijn geen kosten verbonden.

De vrijwilligers krijgen gemaakte onkosten (zoals reiskosten) door het stichtingsbestuur vergoed.