Spring naar content

Nieuwe voorzitter Stichting VPTZ Heiloo

Stichting VPTZ Heiloo e.o. heeft een nieuwe voorzitter. David Koppes heeft de voorzittershamer overgenomen van Elly Hentzen. VPTZ Heiloo e.o. is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten/mantelzorgers. Dit doen vrijwilligers door thuis (of in een zorginstelling) aanwezig te zijn aan het bed. Niet om zorg te verlenen, maar wel om er te zijn voor mensen op hun meest kwetsbare moment. Het bieden van een luisterend oor, of er gewoonweg te zijn door een hand vast te houden. Ook kan het naasten even ontlasten, waardoor de wens om thuis te blijven en thuis te overlijden ook

daadwerkelijk mogelijk kan worden gemaakt.

‘Het is ongelooflijk belangrijk en dankbaar vrijwilligerswerk. Helaas merken wij dat nog niet iedereen op de hoogte is van ons bestaan en wat wij kunnen betekenen voor mensen. Hier ligt een taak voor het bestuur,’ aldus Koppes, die in het dagelijks leven actief is als manager in het sociaal domein.

De kern van de stichting bestaat uit circa twintig vrijwilligers, vrouwen en mannen, allen goed geschoold door middel van een basiscursus en door permanente bijscholing. Ook is de stichting aangesloten bij de landelijke vereniging VPTZ Nederland. Het werkgebied van de stichting omvat naast de gemeente Heiloo, de in de gemeente Castricum gelegen kernen Limmen, Akersloot en de Woude.

Voor inlichtingen kunnen belangstellenden zich wenden tot het bestuur via vptzheiloo@gmail.com, of bezoek de site terminalezorgheiloo.n.l.